معرفی شرکت

شرکت شبکه دانان داده های تیسا با هدف پاسخگویی به نیاز تامین تجهیزات تخصصی زیرساخت شبکه و انجام خدمات فناوری اطالعات سازمان های محترم دولتی و خصوصی تاسیس گردیده است. نیروهای جوان و تحصیلکرده با دانش کافی در این حوزه و تجارب انجام پروژه های بزرگ بزرگترین سرمایه های این شرکت هستند.

ماموریت

شرکت تیسا با به کار گیری نیروی های متخصص در زمینه بازرگانی و فنی سعی دارد تا نیازهای مشتریان را به بهترین شکل ممکن مرتفع نموده و برنامه مدونی را جهت انجام خدمات مورد نیاز سازمان ها ارائه نماید. تا مشتریان بتوانند با خیال آسوده، تجهیزات را با گارانتی مطلوب خودشان و خدمات را بهترین شکل ممکن دریافت نمایند.

ارزش ها

صداقت: ارائه و بیان تمام نکات فنی و بازرگانی در جهت به حداقل رساندن ضررهای احتمالی مشتریان در آینده امانت داری: حفظ اطالعات و حریم شخصی مشتریان با رعایت تمامی نکات حرفه ای در زمان انجام کار و پس از پایان پروژه مسئولیت پذیری: انجام کار با رعایت تمامی نکات مورد اهمیت برای مشتری در کوتاهترین زمان ممکن با توجه به الزامات موجود و محدودیت زمانی در سازمان های دولتی همکاری مشترک:همکاری با کارشناسان فنی سازمان ها در زمان انجام پروژه و پس از آن در صورت ایجاد مشکالت احتمالی انتقال دانش:آموزش به کارشناسان سازمان در حین انجام پروژه در جهت خودکفایی و شکوفایی بیشتر سازمان