تهران، بنی هاشم
021-22501364
تهران ، جنت آباد جنوبی
021-44608846

درباره ما

ماموریت و چشم انداز

شرکت تیسا با به کارگیری نیرو های متخصص در زمینه بازرگانی و فنی سعی دارد تا نیازهای مشتریان را به بهترین شکل ممکن مرتفع نموده و برنامه مدونی را جهت انجام خدمات مورد نیاز سازمان ها ارائه نماید. تا مشتریان بتوانند با خیال آسوده، تجهیزات و خدمات را با گارانتی مطلوب خودشان و بهترین شکل ممکن دریافت نمایند.

ارزش ها

ارائه و بیان تمام نکات فنی و بازرگانی در جهت به حداقل رساندن ضررهای احتمالی
مشتریان در آینده

انجام کار با رعایت تمامی نکات مورد اهمیت برای مشتری در کوتاهترین
زمان ممکن با توجه به الزامات موجود و محدودیت زمانی در سازمان های دولتی

حفظ اطلاعات و حریم شخصی مشتریان با رعایت تمامی نکات حرفه ای در زمان
انجام کار و پس از پایان پروژه

همکاری با کارشناسان فنی سازمان ها در زمان انجام پروژه و پس از آن در
صورت ایجاد مشکالت احتمالی

آموزش به کارشناسان سازمان در حین انجام پروژه در جهت خودکفایی و
شکوفایی بیشتر سازمان