تهران، بنی هاشم
021-22501364
تهران ، جنت آباد جنوبی
021-44608846

NETWORK TISA

خدمات جامع شبکه
خدمات تخصصی امنیت شبکه و مرکز داده
مشاوره و ارائه راهکار های پیشرفته مرکز داده
نصب ، راه اندازی و پیکربندی خاص منظوره
استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
امکانات مورد نیاز جهت راه اندازی شبکه
نیاز سنجی امکانات مورد نیاز
نصب و راه اندازی و مدیریت شبکه های کامپیوتری
به بیش از 1800 مشتری راضی بپیوندید
اینجا کلیک کنید